آخرين مطالب اين دسته

قوانين ثبت آگهي ترحيم

افترا به مقامات کشوری و نشر اکاذیب
هرگونه توهین ، افترا و نشر اکاذیب علیه شخصیت های سیاسی و مذهبی کشور جمهوری
اسلامی ایران شامل سران سه قوه و دیگر مسئولان ممنوع و در صورت مشاهده بر اساس
قوانین جرائم رایانه ای به عنوان تخلف از قوانین رفتار میگردد

نمایش مطالب هر عضو در سایت به معنای تایید آن نیست و مسئولیت آن بر عهده خود نویسنده مطلب می باشد..

جعل هویت
جعل هویت دیگر افراد ، شامل افراد حقیقی و حقوقی ممنوع بوده و در صورت مشاهده یا
دریافت گزارش ، دسترسی کاربر مورد اشاره به سایت بسته خواهد شد.

 انتشار اطلاعات خصوصی دیگران 
منتشر نمودن تصاویر  افراد  زنده  در سایت قسمت ترحیم و تسلیت ممنوع بوده  در صورت ارسال. انتشار  به سرعت و بدون هرگونه اخطار یا تذکر برداشته شده و عواقب قضایی آن به هر صورت متوجه ارسال کننده میباشد
با واکنش مدیران سایت روبرو خواهد شد و کاربر متخلف بطور دائم محروم از فعالیت میگردد..
(اطلاعات خصوصی همانند عکس / فیلم / مطلب/شماره تلفن/آدرس/و از این دست موارد)

 

ارسال فیلم و صوت و نرم افزار غیر-مجاز و غیر مربوطه  نسبت به قسمت ترحيم و تسليت  سایت  ممنوع است 

 ممنوعیت چند شناسه ای
چند شناسه ای در سايت  ممنوع است ، یک شخص نمیتواند با بیش از یک نام کاربریبه فعالیت بپردازد ، هرگونه شناسه سازی جعلی  ممنوع هست

مسئولیت محافظت از حریم شخصی و اطلاعات شخصی
کاربران مسئول اطلاعات شخصی خود بوده و کاربر موظف است آن بخش از اطلاعات شخصی که فکر میکند مهم و دارای اهمیت است را بر روی سایت قرار ندهد، مسئولیت این موضوع با شخص کاربر است و سایت ترحیم و تسلیت  مسئولیتی در این مورد به عهده ندارد.

 آشکار سازی پیام های تسلیت  دریافتی
مدیریت دریافت پیامهای تسلیت این حق را دارد  که قسمتی یا تمام پیامهای تسلیت را که مغایر با پیام تسلیت و یا ادعای شخص نسبت به متوفی و یا حکومت میباشد  قسمتی از پیام و یا کل پیام را بدون تذکر حذف نماید

علیرغم اینکه مدیریت سایت نیز می تواند نظرات را  ویرایش ، حذف و تایید کند  وظیفه اصلی  این کار بر عهده خود عضو می باشد

سایت در حد امکان از ویرایش یا حذف مطالب ارسالی خودداری خواهد کرد ، مگر اینکه مطالب دارای کلمات بی ربط، محتوای ضد اسلامی و مغایر با محدوده تعیین شده در قوانین جمهوری اسلامی باشد.همچنین مطالب که توسط اعضا با نام مستعار درج می گردد در صورتی دارای بار حقوقی باشد ، ویرایش یا حذف خواهد شد

در صورت مشاهده تخلف از قوانین ، مدیریت سایت  این حق را دارد

در صورت  مشاهده هر گونه تخلف عمدی و غیر عمد مطالب ارسالی را ویرایش و یا کلا یک طرفه حذف نماید 

برچسب ها: