سرويس اتوبوس دولت آباد،دستگرد و خورزوق

نويسنده:        زمان انتشار :  17 اکتبر 2015  10:14      تعداد بازديد :  3,918 بازديد       

سرويس اتوبوس دولت آباد،دستگرد و خورزوق

طبق اخرين اعلام سازمان حمل و نقل جمعي شهرداري هاي شهرستان برخوار 

 

کرایه اتوبوس سال  ۱۳۹۴

 

ردیف

مبداء

مقصد

کرایه

۱

دولت آباد

باغ قوشخانه

کارت

۵۰۰۰ ریال

۲

حبیب آباد

باغ قوشخانه

کارت

۷۰۰۰ ریال

۳

کمشچه

باغ قوشخانه

کارت

۸۵۰۰ ریال

۴

حبیب اباد

کمشچه و بالعکس کارت

۵۰۰۰ ریال

۵

دستگرد

ترمینال بابلدشت

کارت

۷۰۰۰ ریال

۶

خورزوق

ترمینال بابلدشت

کارت

۷۰۰۰ ریال

۷ خورزوق و دستگرد

 ترمینال بابلدشت و بالعکس

نقدی

۸۰۰۰ ریال
۸ خورزوق

دستگرد و بالعکس

نقدی

۵۰۰۰ ریال
۹

شاپور آباد

دولت اباد

کارت

۴۰۰۰ ریال

 

زمانبندي سرويس اتوبوس دولت آباد،دستگرد و خورزوق

از روز چهارشنبه مورخ  ۹۴/۷/۱ آخرین سرويس اتوبوس از باغ قوشخانه به مقصد  دولت اباد ساعت ۲۰:۳۰ می باشد.

 

سرويس اتوبوس دولت آباد،دستگرد و خورزوق- وب سايت خاندان نريمانيسرويس اتوبوس دولت آباد،دستگرد و خورزوق- وب سايت خاندان نريماني

 

از روز چهارشنبه ۱۳۹۴/۷/۱ آخرین سرویس  دستگرد به اصفهان ساعت ۱۸:۱۵ و
آخرین سرویس   از ترمینال بابلدشت به دستگرد ساعت ۱۹:۴۵ و آخرین سرویس
 خورزوق به اصفهان ساعت ۱۸:۳۸ و آخرین سرویس ترمینال بابلدشت به خورزوق
ساعت ۲۰:۰۰ می باشد.

 

سرويس اتوبوس دولت آباد،دستگرد و خورزوق- وب سايت خاندان نريمانيسرويس اتوبوس دولت آباد،دستگرد و خورزوق- وب سايت خاندان نريماني

 

ارسال دیدگاه

نظرات بسته شده است.