۱۴ سهميه برخوار در استخدام بانک ملت سال۹۴

نويسنده:        زمان انتشار :  07 نوامبر 2015  10:53      تعداد بازديد :  1,815 بازديد       

۱۴ سهميه برخوار در استخدام بانک ملت سال۹۴

بانک ملت با استعانت از درگاه خداوند متعال و با راهبرد مشتري مداري، به منظور ارائه خدمات بهينه مالي و بانکي به مشتريان و تکميل نيروي انساني خود در رده هاي شغلي بانکدار، متصدي امور اداري و نگهبان، مطابق با ضوابط و آئين نامه استخدامي بانک، از بين متقاضيان واجد شرايط در مقاطع تحصيلي کارشناسي (جهت رده هاي شغلي بانکدار و متصدي امور اداري) و ديپلم (جهت رده شغلي نگهبان)، بومي و ساکن يکي از شهرهاي مندرج در جدول شماره ۱، براساس اولويت هاي مورد نياز و با رابطه استخدامي قراردادي دعوت به همکاري مي نمايد:

جدول شماره ۱ نياز استان/شهر ويژه رده شغلي بانکدار و متصدي امور اداري

اصفهان نائین – کاشان – شهرضا – نجف آباد – خمینی شهر – زرین شهر – داران – گلپایگانهرند – شاهین شهر – دستگردبرخوار – اصفهان – دولت آباد – تیران – میمه – قهدریجان ۱۴ مرد و زن بانکدار
نطنز – پیربکران – اردستان – خوانسار – فریدونشهر – مبارکه – محمدآباد جرقویه ۱۴ مرد

 

جدول شماره ۳

رده شغلي بانکدار / متصدي امور اداري نگهبان
شرايط اختصاصي حداکثر سن مدرک تحصيلي (با توجه به جدول شماره ۴ ) حداقل معدل جنسيت حداکثر سن مقطع تحصيلي حداقل معدل جنسيت حداقل قد ميزان ديد چشم
۳۰ ليسانس ۱۴ مرد و زن ۲۷ ديپلم ۱۴ مرد ۱۷۸ ديد کامل بدون عينک، بدون لنز (با تاييد پزشک بانک)
شرايط عمومي ۱ تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران۲ متدين بودن به يکي از اديان رسمي کشور و متعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران

۳ دارا بودن کارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا داشتن کارت معافيت دائم قانوني(با توجه به ماده ۱ ساير شرايط)

۴ عدم اشتغال (رسمي يا پيماني) و عدم تعهد خدمت به سازمانها، دستگاهها و يا ساير موسسات دولتي و غيردولتي

۵ تندرستي و توانائي کامل جسمي/رواني براي انجام شغل محوله طبق تائيد پزشک معتمد بانک

۶ عدم محکوميت به فساد اخلاقي، نداشتن سابقه محکوميت و سوءپيشينه کيفري با تاييد مراجع ذيصلاح، که موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد.

۷ عدم اعتياد به مواد مخدر و روانگردان

۸ بومي و ساکن شهر مورد تقاضا (با توجه به ماده ۳ ساير شرايط)

۱ تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران۲ متدين بودن به يکي از اديان رسمي کشور و متعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران

۳ دارا بودن کارت پايان خدمت نظام وظيفه (با توجه به ماده ۱ ساير شرايط)

۴ عدم اشتغال (رسمي يا پيماني) و عدم تعهد خدمت به سازمانها، دستگاهها و يا ساير موسسات دولتي و غيردولتي

۵ تندرستي و توانائي کامل جسمي/رواني براي انجام شغل محوله طبق تائيد پزشک معتمد بانک

۶ عدم محکوميت به فساد اخلاقي، نداشتن سابقه محکوميت و سوءپيشينه کيفري با تاييد مراجع ذيصلاح، که موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد.

۷ عدم اعتياد به مواد مخدر و روانگردان

۸ بومي و ساکن شهر مورد تقاضا (با توجه به ماده ۳ ساير شرايط)

۹ قبولي در آزمون آمادگي جسماني به تائيد بانک

محل خدمت بانکدار: کليه استانها غير از آذربايجان شرقي و گلستان کليه استانها
متصدي امور اداري: صرفاً شهر تهران

ساير شرايط :

۱ دارا بودن کارت پايان خدمت نظام وظيفه و يا داشتن کارت معافيت دائم قانوني (صرفاً جهت رده هاي شغلي بانکدار و متصدي امور اداري)
تبصره ۱: تاريخ ترخيص از خدمت نظام وظيفه و يا صدور کارت معافيت دائم قانوني، بايد قبل از تاريخ برگزاري آزمون استخدامي باشد.
تبصره ۲: ادامه مراحل استخدامي دارندگان کارت معافيت دائم پزشکي، درصورت توفيق در مراحل مربوطه پس از تاييد پزشک معتمد بانک بلامانع خواهد بود.
تبصره ۳: دارا بودن کارت پايان خدمت نظام وظيفه جهت متقاضيان رده شغلي نگهبان الزامي است.
۲ دارابودن حداکثر سن ۳۰ سال تمام تا تاريخ برگزاري آزمون استخدامي (متولدين ۶۴/۰۹/۱۳ به بعد) جهت رده شغلي بانکدار و متصدي امور اداري و حداکثر سن ۲۷ سال تمام تا تاريخ برگزاري آزمون استخدامي (متولدين ۶۷/۰۹/۱۳ به بعد) جهت رده شغلي نگهبان
۳ بومي و ساکن شهر مورد تقاضا
۱ ۳ : احراز شرط بومي بودن داوطلب، برخورداري از يکي از شروط ذيل مي باشد:
الف) متولد شهر مورد تقاضا باشد.
ب) حداقل دو مقطع تحصيلي (ابتدائي، راهنمائي، دبيرستان) در شهر مورد تقاضا، تحصيل نموده باشد.
ج) در ۵ سال اخير، در آن شهر سکونت داشته باشد (با ارائه مستندات مربوطه).
۲ ۳ : از پذيرفته شدگان تعهدي مبني بر اشتغال به مدت حداقل۱۰سال، در شهر مورد تقاضا، اخذ خواهد گرديد.
۴ دارا بودن مدرک تحصيلي در يکي از رشته هاي ذيل، مطابق شغل مورد درخواست:

 

جدول شماره ۱۴ روزشمار آزمون استخدامي سال ۹۴

مرحله انجام کار تاريخ
ثبت نام اينترنتي از تاريخ ۹۴/۰۸/۱۴ لغايت ۹۴/۰۸/۲۲
دريافت کارت ورود به جلسه آزمون از تاريخ ۹۴/۰۹/۱۰ لغايت ۹۴/۰۹/۱۲
آزمون کتبي ۹۴/۰۹/۱۳

 

مراحل ثبت نام:

۱ مراجعه به سايت بانک ملت به نشاني: www.bankmellat.ir
۲ تکميل فرم تقاضانامه الکترونيکي در سايت مذکور
۳ ارسال عکس: متقاضيان مي بايست عكس ۴*۳ پرسنلي خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پيکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر ۲۰۰ کيلو بايت اسکن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاري نمايند.
۴ پرداخت وجه ثبت نام: متقاضيان واجد شرايط، به منظور ثبت نام در آزمون استخدامي مي بايست از تاريخ ۹۴/۰۸/۱۴ لغايت ۹۴/۰۸/۲۲ از طريق کارت يكي از بانكهاي عضو شبكه شتاب كه قابليت پرداخت اينترنتي را داشته باشد (حاوي پارامترهاي cvv2 و رمز اينترنتي) با وارد كردن ۱۶ رقم شماره كارت, رمز اينترنتي و پارامترcvv2 و همچنين تاريخ انقضاء كارت، نسبت به پرداخت اينترنتي مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ ریال ( چهارصد هزار ريال) به حساب جام به شماره ۹۱۳۲۳۷۰۴۲ تحت عنوان “ثبت نام اينترنتي از داوطلبان آزمون استخدامي” اقدام و ساير مراحل ثبت نام را تا دريافت کد رهگيري طي نمايند.
ضمناً دارندگان كارتهاي صادره بانك ملت نيازي به ورود تاريخ انقضاي كارت نداشته و مي توانند با مراجعه به هر يك از پايانه هاي خودپرداز بانك ملت رمز اينترنتي و پارامتر cvv2 كارت خود را دريافت نمايند. همچنين دارندگان كارتهاي ساير بانكها مي بايست طبق قوانين بانك صادره كننده كارت خود، نسبت به اخذ پارامترهاي لازم اقدام نمايند.
تبصره: با عنايت به عدم امکان استرداد وجه ثبت نام، صرفاً متقاضياني که واجد شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در جداول و متن آگهي باشند، نسبت به واريز وجه اقدام نمايند.

نكات مهم در ثبت نام:

۱ قبل از ثبت نام به راهنماي نحوه تكميل فرم موجود در سايت مراجعه و مندرجات آنرا دقيقاً مطالعه نماييد.
۲ ثبت نام زماني تكميل مي باشد كه شماره رهگيري از طريق سيستم به متقاضي اعلام گردد.
۳ مسئوليت صحت ثبت اطلاعات در سايت اينترنتي به عهده شخص متقاضي مي باشد. بديهي است متعاقباً نسبت به اخذ و بررسي اصل مدارک پذيرفته شدگان در آزمون اقدام و چنانچه مغايرتي در مندرجات مدارک ارائه شده با شرايط آگهي بانک وجود داشته باشد از ادامه مراحل استخدامي متقاضي در هر مرحله جلوگيري بعمل خواهد آمد و متقاضي حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.

تاريخ دريافت برگه ورود به جلسه آزمون:

داوطلبان مي بايست حداکثر تا تاريخ ۹۴/۰۹/۱۲ جهت دريافت برگه ورود به جلسه آزمون، به سايت ياد شده مراجعه نمايند. بديهي است به همراه داشتن برگه ورود به جلسه، شناسنامه يا کارت ملي در روز برگزاري آزمون ضروري خواهد بود.
تبصره: داوطلبان مي بايست پس از اخذ برگه ورود به جلسه آزمون از طريق سايت، نسبت به کنترل مشخصات فردي خود (مدرک تحصيلي، معدل، شماره داوطلبي، شماره صندلي) و محل برگزاري آزمون اقدام نمايند و در صورت مشاهده هرگونه مغايرت مي توانند از طريق قسمت مربوطه در سايت, تحت عنوان “پاسخگوئي تلفني به متقاضيان”، نسبت به رفع نقص اقدام نمايند.

تذکرات مهم:

۱ آخرين اخبار و اطلاعيه ها درخصوص استخدام در بانک ملت، صرفاً از طريق درج در وب سايت اينترنتي بانک به نشاني www.bankmellat.ir ، معتبر بوده و بانک مسئوليتي در قبال مطالب منتشره در ساير سايتها نخواهد داشت.
۲ چنانچه پس از توفيق متقاضيان در مرحله كتبي آزمون و بررسي و تطبيق مدارك استخدامي آنان با شرايط مندرج در آگهي حاضر يا در
هر مرحله از بررسي هاي بعدي از سوي بانك مشخص شود داوطلبي واجد شرايط عمومي و اختصاصي اعلام شده نمي باشد، حتي در صورت توفيق در آزمون کتبي و هريك از مراحل استخدامي و يا اشتغال بکار در بانک، ادامه رسيدگي به وضعيت استخدامي و استمرار خدمت وي در بانك منتفي خواهد شد و در اين صورت داوطلب حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.
۳ ثبت نام متقاضيان صرفاً از طريق سايت مزبور و به صورت اينترنتي بوده و نيازي به ارسال مدارك نمي باشد.
۴ چنانچه مشخص شود داوطلبي با مدرك تحصيلي بالاتر در آزمون مقطع پائين تر شركت نموده است از استخدام و ادامه اشتغال وي در هر مرحله ممانعت بعمل خواهد آمد.
۵ به درخواست ثبت نام متقاضياني كه پس از مهلت مقرر (تاريخ ۹۴/۰۸/۲۲) اقدام نمايند، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۶ پس از برگزاري آزمون كتبي، براساس ۳ برابر ظرفيت مورد نياز بانك نسبت به اعلام اسامي پذيرفته شدگان اقدام مي شود تا پس از انجام ساير مراحل، قبول شدگان نهائي انتخاب شوند.
توجه: اعلام قبولي متقاضيان به منزله استخدام آنها نبوده و پس از توفيق در کليه مراحل استخدامي و با توجه به نمرات مکتسبه همچنين نياز هر شهر، نسبت به بکارگيري متقاضيان به ترتيب اولويت اقدام مي گردد و بانک هيچ گونه مسئوليتي در قبال بکارگيري ساير نيروهاي ذخيره
(مازاد بر نياز هرشهر) نخواهد داشت.
۷ هزينه شركت در آزمون، به هيچ وجه مسترد نخواهد گرديد.
۸ موكداً اعلام مي گردد؛ جذب نيروي انساني در بانك، مستلزم توفيق متقاضيان در تمامي مراحل استخدامي (مشتمل بر آزمون كتبي،
آزمون هاي روانشناختي، مصاحبه تخصصي، تست آمادگي جسماني (صرفاً جهت متقاضيان رده شغلي نگهبان)، گزينش و معاينات پزشكي) و مطابق نياز تعيين شده مي باشد و چنانچه متقاضيان در هر يك از مراحل فوق توفيق لازم را كسب ننمايند، موضوع ادامه مراحل استخدامي آنان منتفي خواهد گرديد.
۹ حوزه امتحاني داوطلبان نيز مطابق استان مورد درخواست تعيين گرديده و از طريق سايت مربوطه قابل رويت مي باشد.
۱۰ در صورت بروز هرگونه سوال احتمالي با شماره تلفنهاي ۳۳۲۷۲۵۱۱ و ۳۳۲۷۶۰۴۰ در وقت اداری تماس حاصل فرمائيد.

ارسال دیدگاه

نظر خود را به ما بگویید.