شاهين شهر ديروز لرزيد

نويسنده:        زمان انتشار :  19 جولای 2016  9:15      تعداد بازديد :  1,890 بازديد       

شاهين شهر ديروز لرزيد

به گزارش وب سايت خاندان نريمني به نقل از چشم از برخوار؛ بنا بر گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ونک اصفهان بعد از ظهر دیروز شاهد وقوع سه زمین لرزه بود.
نخستین زمین لرزه در شهرستان ونک در ساعت ۱۶:۵۷ دقیقه در عمق ۱۰ کیلومتری و با شدت ۳.۲ ریشتر  در عرض جغرافیایی  ۳۱.۶۳۰ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۱.۲۳۱ درجه شرقی روی داده است و آن شهرستان را لرزيد.
دومین زمین لرزه در این منطقه در ساعت ۱۷:۳۴ دقیقه در عمق ۱۰ کیلومتری و با شدت ۳.۳ ریشتر  در عرض جغرافیایی  ۳۱.۶۱۱درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۱.۲۱۵ درجه شرقی روی داده است و آن شهرستان را لرزيد.
سومین زمین لرزه در این منطقه در ساعت ۱۹:۲۷ دقیقه در عمق ۱۰ کیلومتری و با شدت ۲.۱ ریشتر  در عرض جغرافیایی ۳۱.۶۱۶ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۱.۲۳۳ درجه شرقی روی داده است و آن شهرستان را لرزيد.
همچنین در شهرستان نائین در ساعت ۱۷:۴۹  زلزله ای با شدت ۱.۵ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری در عرض جغرافیایی  ۳۲.۶۸۹ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۳.۰۵۳ درجه شرقی روی داده است و آن شهرستان را لرزيد.
شهرستان شاهین شهر نیز در ساعت ۱۸:۴۰  دقیقه با زمین لرزه ای به شدت ۱.۸ در عمق ۱۰ کیلومتری با عرض جغرافیایی ۳۳.۰۸۷درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۱.۴۲۸درجه شرقی تکان خوردو آن شهرستان را لرزيد.

ارسال دیدگاه

نظر خود را به ما بگویید.