محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی

نويسنده:        زمان انتشار :  12 اکتبر 2017  14:35      تعداد بازديد :  2,352 بازديد       

محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی

 

گزارش کوتاه از ویژه برنامه شبهای عاشقی دهه اول محرم ۱۳۹۶ و برنامه شبیه خوانی محرم ۱۳۹۶ که توسط هیئت متوسلین به شهدای کربلای معلی در امامزاده ابراهیم و اسماعیل (ع) معروف به امامزاده نرمی برخوار برگزار گردید.

 

🏴هرکس که حسینی است حقیرش مشمـار

🏴در رتبه کبیـــر است،صغیرش مشمــــــار

🏴عنــــوان گدایــــــی درش آقایی اســـت

🏴آقاست گــــــدای او فقیرش مشمــــــــار

🗓برنامه شب اول

شبیه خوانی:هجرت الوداع

 

🗓برنامه شب دوم

شبیه خوانی:شهادت حضرت مسلم (ع)

 

🗓برنامه شب سوم

شبیه خوانی: شهادت دوطفلان حضرت مسلم (ع)

 

🗓برنامه شب چهارم
شبیه خوانی:شهادت وهب(ع)

 

🗓برنامه شب پنجم
شبیه خوانی:شهادت هاشم(ع)

 

🗓برنامه شب ششم
شبیه خوانی: شهادت غلام ترک

 

🗓برنامه شب هفتم
شبیه خوانی:شهادت دو طفلان حضرت زینب (س)

 

🗓برنامه شب هشتم
شبیه خوانی:شهادت قاسم بن حسن(ع)

 

🗓برنامه شب نهم
شبیه خوانی:شهادت حضرت علی اکبر(علیه السلام)

 

گزارش تصویری شب سوم محرم
 ۱۳۹۶/۷/۱

:small_blue_diamond:گزارش تصویری شب سوم محرم شنبه ۱۳۹۶/۷/۱ :small_blue_diamond:گزارش تصویری شب سوم محرم شنبه ۱۳۹۶/۷/۱ :small_blue_diamond:گزارش تصویری شب سوم محرم شنبه ۱۳۹۶/۷/۱ :small_blue_diamond:گزارش تصویری شب سوم محرم شنبه ۱۳۹۶/۷/۱ :small_blue_diamond:گزارش تصویری شب سوم محرم شنبه ۱۳۹۶/۷/۱

گزارش تصویری شب هشتم محرم
 ۱۳۹۶/۷/۶

 

گزارش تصویری شب هشتم محرم شنبه ۱۳۹۶/۷/6  گزارش تصویری شب هشتم محرم شنبه ۱۳۹۶/۷/6 گزارش تصویری شب هشتم محرم شنبه ۱۳۹۶/۷/6 گزارش تصویری شب هشتم محرم شنبه ۱۳۹۶/۷/6 گزارش تصویری شب هشتم محرم شنبه ۱۳۹۶/۷/6

گزارش تصویری شب هشتم محرم شنبه ۱۳۹۶/۷/6گزارش تصویری شب هشتم محرم شنبه ۱۳۹۶/۷/6گزارش تصویری شب هشتم محرم شنبه ۱۳۹۶/۷/6گزارش تصویری شب هشتم محرم شنبه ۱۳۹۶/۷/6گزارش تصویری شب هشتم محرم شنبه ۱۳۹۶/۷/6

 

 

گزارش تصویری شب نهم  محرم
۱۳۹۶/۷/۷

 

گزارش تصویری شب نهم  محرم شنبه ۱۳۹۶/۷/7 گزارش تصویری شب نهم  محرم شنبه ۱۳۹۶/۷/7 گزارش تصویری شب نهم  محرم شنبه ۱۳۹۶/۷/7 گزارش تصویری شب نهم  محرم شنبه ۱۳۹۶/۷/7 گزارش تصویری شب نهم  محرم شنبه ۱۳۹۶/۷/7 گزارش تصویری شب نهم  محرم شنبه ۱۳۹۶/۷/7

 

 

گزارش تصویری دسته عزاداری هیئت صبح روز تاسوعا
 ۱۳۹۶/۷/۸

گزارش تصویری دسته عزاداری هیئت صبح روز تاسوعا شنبه ۱۳۹۶/۷/8 گزارش تصویری دسته عزاداری هیئت صبح روز تاسوعا شنبه ۱۳۹۶/۷/8 گزارش تصویری دسته عزاداری هیئت صبح روز تاسوعا شنبه ۱۳۹۶/۷/8 گزارش تصویری دسته عزاداری هیئت صبح روز تاسوعا شنبه ۱۳۹۶/۷/8 گزارش تصویری دسته عزاداری هیئت صبح روز تاسوعا شنبه ۱۳۹۶/۷/8 گزارش تصویری دسته عزاداری هیئت صبح روز تاسوعا شنبه ۱۳۹۶/۷/8

 

 

 

گزارش تصویری مراسم شیرخوارگان حسینی مخصوص خواهران
یک شنبه ۱۳۹۶/۷/۹

گزارش تصویری مراسم شیرخوارگان حسینی مخصوص خواهران شنبه ۱۳۹۶/۷/9 گزارش تصویری مراسم شیرخوارگان حسینی مخصوص خواهران شنبه ۱۳۹۶/۷/9 گزارش تصویری مراسم شیرخوارگان حسینی مخصوص خواهران شنبه ۱۳۹۶/۷/9 گزارش تصویری مراسم شیرخوارگان حسینی مخصوص خواهران شنبه ۱۳۹۶/۷/9 گزارش تصویری مراسم شیرخوارگان حسینی مخصوص خواهران شنبه ۱۳۹۶/۷/9 گزارش تصویری مراسم شیرخوارگان حسینی مخصوص خواهران شنبه ۱۳۹۶/۷/9 گزارش تصویری مراسم شیرخوارگان حسینی مخصوص خواهران شنبه ۱۳۹۶/۷/9 گزارش تصویری مراسم شیرخوارگان حسینی مخصوص خواهران شنبه ۱۳۹۶/۷/9 گزارش تصویری مراسم شیرخوارگان حسینی مخصوص خواهران شنبه ۱۳۹۶/۷/9

گزارش تصویری  محرم ۱۳۹۶

 

گزارش تصویری محرم  1396 گزارش تصویری محرم  1396 گزارش تصویری محرم  1396 گزارش تصویری محرم  1396 گزارش تصویری محرم  1396 گزارش تصویری محرم  1396 گزارش تصویری محرم  1396 گزارش تصویری محرم  1396 گزارش تصویری محرم  1396 گزارش تصویری محرم  1396 گزارش تصویری محرم  1396 گزارش تصویری محرم  1396

به حق این ماه عزیز دعا میکنم….

الهی به دل شکسته حضرت زینب هیچ دلی نشکنه…

به دستهای کوچک حضرت رقیه..ناله هیچ طفلی سر نیاد

به حنجر تیر خورده علی اصغر همه دردها درمانشه …

به ناامیدی ابوالفضل هیچ امیدی دراین شب ها ناامید نشه…

به غنچه زیبا قاسم …هیچ جوانی ناکام نشه …

به لب عطشان حسین همه حاجت روا بشن

به اسیری اهل بیت حسین ع هیچکی سر دوراهی نمونن جز بین الحرمین….

با تمام وجودت امین یارب العالمین…بیاییم برای هم دعا کنیم…

 

محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی محرم ۱۳۹۶ هیئت متوسلین به شهدای کربلا معلی

ارسال دیدگاه

یک نظر !
شما هم می توانید دیدگاه خود را بنویسید

  1. سلام باتشکر اززحمتهای شما بالاخص مسول سایت بیزحمت تعزیه های امسال ۹۶وتعزیه های قدیمی مثل حاج مصطفی وحاج اقا نوری را بارگذاری کنید.
    اجرکم علی الله

نظر خود را به ما بگویید.